Archive for 10 decembra, 2023

Daňový bonus na dieťa

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, žijúce s nim v domácnosti, pričomprechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom nastrednej či…

Read More

Zmena v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2024 (za rok 2023)

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní oznámením č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) z roku 2022 zostáva nezmenené. Daňové…

Read More