Zmena v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2024 (za rok 2023)

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní oznámením č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/013085/2023-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: B (MF/013086/2023-721).

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) z roku 2022 zostáva nezmenené.

Daňové priznania fyzickej osoby – typ A – podávajú fyzické osoby, ktoré v uvedenom roku
dosahovali iba príjmy zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania

Daňové priznania fyzickej osoby – typ B – podávajú fyzické osoby, ktoré v uvedenom roku dosahovali príjmy:

 • zo závislej činnosti
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia umeleckého
  diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023:
DP FO typ A

 • pôvodný riadok 32 prečísloval na riadok 31a
 • Pôvodný riadok 32a sa vypustil, zároveň sa vypustil pôvodný text k odkazu 7a a nahradil sa novým textom, vypustili sa riadky 57a a 57b a doplnil sa nový riadok 56a a odkaz 10a
 • s účinnosťou od 01.01.2023 v súlade s § 33 ods. 8 zákona platí, že ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 zákona alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrn (ďalej len „vymedzený základ dane“) na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť vymedzený základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 a 6 zákona o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti (ďalej len „druhá oprávnená osoba“) a z takto navýšeného vymedzeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus vo výške podľa § 33 ods. 1 a 6 zákona
 • doplnila sa nová časť „Údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti uvedené na r. 31“ a zároveň sa vyplnia všetky polia riadku 32- údaje druhej oprávnenej osoby
 • na novom riadku 32a daňovník uplatňujúci postup podľa § 33 ods. 8 zákona uvedie
  vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby
 • doplnilo sa v riadku 33 nové pole „Dátum začatia úročenia úveru“,
 • mení sa text v riadku 42 – zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na
  doplnkové dôchodkové sporenie (maximálne vo výške 180 € ročne)

DP FO typ B

 • pôvodný riadok 34 prečísloval na riadok 33a
 • pôvodný riadok 34a sa vypustil, vypustili sa riadky 117a a 117b a doplnil sa nový riadok 116a a odkaz 20a
 • s účinnosťou od 01.01.2023 v súlade s § 33 ods. 8 zákona platí, že ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 zákona alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrn (ďalej len „vymedzený základ dane“) na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť vymedzený základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 a 6 zákona o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti (ďalej len „druhá oprávnená osoba“) a z takto navýšeného vymedzeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus vo výške podľa § 33 ods. 1 a 6 zákona
 • doplnila nová časť „Údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti
  uvedené na r. 33“ a zároveň sa vyplnia všetky polia riadku 34- údaje druhej oprávnenej osoby
 • na riadku 34a daňovník uplatňujúci postup podľa § 33 ods. 8 zákona uvedie vymedzený
  základ dane druhej oprávnenej osoby
 • doplnilo sa v riadku 35 nové pole „Dátum začatia úročenia úveru“
 • mení sa text v riadku 75 – zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na
  doplnkové dôchodkové sporenie (maximálne vo výške 180 € ročne)
 • zrušenie časti „Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona“ v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby
Zmeny:DP FO typ ADP FO typ B
Daňový bonus na dieťariadky 32, 32a, 56a)riadky 34, 34a, 116a)
Dátum začatia úročenia úveru
na bývanie
riadok 33riadok 35
Nezdaniteľná časť základu dane
na doplnkové dôchodkové sporenie
(maximálne 180 € ročne)
riadok 42riadok 75
Zrušenie časti „Výpočet dane
z osobitného základu dane z príjmu
kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
u fyzickej osoby podľa § 51h zákona“
XPRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku
(dividendy) a ostatné príjmy, ktoré
sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona

Na stiahnutie:
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2023 – typ A
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2023 – typ A   
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2023 – typ B
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2023 – typ B

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *