Služby

    Poskytujeme komplexné účtovné služby v rámci SR a ČR, vrátane vedenia personálnej a mzdovej  agendy a rôznych administratívnych prác. Súčasťou sú tiež konzultácie a poradenstvo v danej oblasti.

Daňová agenda

◄Daň z príjmov právnických osôb

      ■ Daň z príjmov právnických osôb
      ■ Spracovanie účtovného denníka, hlavnej knihy, účtovnej závierky
      ■ Daňové priznanie
      ■ Elektronické komunikácia s daňovým úradom
      ■ Predpis a platenie preddavkov na daň
      ■ Evidencia majetku
      ■ Reporting podľa požiadaviek klienta v elektronickej forme

◄Daň z príjmov fyzických osôb

      ■ Daňové priznanie typu A – zamestnanci (príjem len zo závislej činnosti)
      ■ Daňové priznanie typu B – SZČO (príjmy podľa § 5-8 zákona č.595/2003 Z.z.)
      ■ Paušálne výdavky (od r.2017 sa zvýšila sadzba výdavkov zo 40% na 60%)
      ■ Spracovanie účtovného denníka, účtovnej závierky
      ■ Evidencia majetku

◄Daň z pridanej hodnoty

■ Povinná a dobrovoľná registrácia platiteľa DPH
■ Vedenie a evidencia dokladov
■ Daňové priznanie k DPH
■ Súhrnný výkaz
■ Kontrolný výkaz
■ Zahraničná DPH
■ Elektronická komunikácia a zasielanie výkazov k DPH

◄Daň z motorových vozidiel

■ Spracovanie priznania
■ Elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel

 Mzdová a personálna agenda

Spracovanie miezd

■ Výpočet miezd, nemocenských dávok a poistných odvodov
■ Zrážky zo mzdy
■ Vyhotovenie výplatných pások
■ Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
■ Spracovanie a elektronické odosielanie mesačných výkazov
■ Komunikácia s inštitúciami – poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad

◄Spracovanie personálnej agendy

■ Vedenie zložiek zamestnancov
■ Vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov – zmluvy, dohody
■ Prihlášky a odhlášky zamestnancov
■ Komunikácia s exekútormi
■ Potvrdenia pre zamestnancov

Kontaktný formulár
Aktuality

Kontaktný formulár


  Aktuality

  Daňový bonus na dieťa

  10. decembra 2023
  Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, žijúce s nim v domácnosti, pričomprechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom nastrednej či...

  Zmena v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2024 (za rok 2023)

  10. decembra 2023
  Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní oznámením č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k: dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/013085/2023-721), dani z príjmov fyzickej osoby – typ:...

  Prehľad dôležitých čísiel

  31. decembra 2022
  Životné minimum od 1.júla 2023268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,122,77 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. Rodičovský príspevok345,20 eura – od 1....

  Užitočné odkazy z oblasti vedenia účtovníctva

  31. decembra 2022
  Portály štátnych inštitúcií Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk Obchodný register Slovenskej republiky na internete www.orsr.sk Živnostenský register SR na internete www.zrsr.sk Portál daňovej správy SR www.drsr.sk Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk Užitočné rady a tipy Daňový kalendár www.drsr.sk Elektronická zbierka zákonov...

  Spolupracujeme: