Ďalšie služby

 ◄IT služby
 • Prenájom výpočtovej, administratívnej techniky
 • Automatizované spracovanie dát
 • Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software
 • Vývoj a údržba aplikácii, ktoré tvoria hlavné pracovné nástroje užívateľov
◄Marketingové a administratívne služby
 • Reklamná a propagačná činnosť, zabezpečenie tvorby a aktualizácie firemných log, vizitiek a ostatných prvkov firemnej identity
 • Sekretárke služby
 • Zabezpečenie prevádzky recepcie
 • Preberanie a úschova pošty
 • Spracovanie pošty, skenovanie a elektronické preposielanie
 • Komunikácia s inštitúciami prostredníctvom elektronickej schránky – prijímanie a odosielanie správ
 • Zabezpečenie služieb kuriéra – zabezpečenie vkladov do bank a výberov z bank, prevoz zásielok
Kontaktný formulár
Aktuality

Kontaktný formulár


  Aktuality

  Daňový bonus na dieťa

  10. decembra 2023
  Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, žijúce s nim v domácnosti, pričomprechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom nastrednej či...

  Zmena v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2024 (za rok 2023)

  10. decembra 2023
  Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní oznámením č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k: dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/013085/2023-721), dani z príjmov fyzickej osoby – typ:...

  Prehľad dôležitých čísiel

  31. decembra 2022
  Životné minimum od 1.júla 2023268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,122,77 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. Rodičovský príspevok345,20 eura – od 1....

  Užitočné odkazy z oblasti vedenia účtovníctva

  31. decembra 2022
  Portály štátnych inštitúcií Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk Obchodný register Slovenskej republiky na internete www.orsr.sk Živnostenský register SR na internete www.zrsr.sk Portál daňovej správy SR www.drsr.sk Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk Užitočné rady a tipy Daňový kalendár www.drsr.sk Elektronická zbierka zákonov...

  Spolupracujeme: