Služby

    Poskytujeme komplexné účtovné služby v rámci SR a ČR, vrátane vedenia personálnej a mzdovej  agendy a rôznych administratívnych prác. Súčasťou sú tiež konzultácie a poradenstvo v danej oblasti.

Daňová agenda

◄Daň z príjmov právnických osôb

      ■ Daň z príjmov právnických osôb
      ■ Spracovanie účtovného denníka, hlavnej knihy, účtovnej závierky
      ■ Daňové priznanie
      ■ Elektronické komunikácia s daňovým úradom
      ■ Predpis a platenie preddavkov na daň
      ■ Evidencia majetku
      ■ Reporting podľa požiadaviek klienta v elektronickej forme

◄Daň z príjmov fyzických osôb

      ■ Daňové priznanie typu A – zamestnanci (príjem len zo závislej činnosti)
      ■ Daňové priznanie typu B – SZČO (príjmy podľa § 5-8 zákona č.595/2003 Z.z.)
      ■ Paušálne výdavky (od r.2017 sa zvýšila sadzba výdavkov zo 40% na 60%)
      ■ Spracovanie účtovného denníka, účtovnej závierky
      ■ Evidencia majetku

◄Daň z pridanej hodnoty

■ Povinná a dobrovoľná registrácia platiteľa DPH
■ Vedenie a evidencia dokladov
■ Daňové priznanie k DPH
■ Súhrnný výkaz
■ Kontrolný výkaz
■ Zahraničná DPH
■ Elektronická komunikácia a zasielanie výkazov k DPH

◄Daň z motorových vozidiel

■ Spracovanie priznania
■ Elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel

 Mzdová a personálna agenda

Spracovanie miezd

■ Výpočet miezd, nemocenských dávok a poistných odvodov
■ Zrážky zo mzdy
■ Vyhotovenie výplatných pások
■ Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
■ Spracovanie a elektronické odosielanie mesačných výkazov
■ Komunikácia s inštitúciami – poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad

◄Spracovanie personálnej agendy

■ Vedenie zložiek zamestnancov
■ Vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov – zmluvy, dohody
■ Prihlášky a odhlášky zamestnancov
■ Komunikácia s exekútormi
■ Potvrdenia pre zamestnancov

Kontaktný formulár
Aktuality

Kontaktný formulár

  Aktuality

  Prehľad dôležitých čísiel v roku 2021

  3. apríla 2021
  Životné minimum214,83 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2020 do 30.06.2021.149,87 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2020 do 30.06.2021.98,08 eura – životné minimum na dieťa od 01.07.2020 do 30.06.2021. Rodičovský príspevok275,90 eura – od 1. januára 2021...

  „Prvá pomoc ++“

  3. apríla 2021
  Rozšírenia pomoci v rámci projektu „Prvá pomoc ++“ prináša s platnosťou od 1. februára nižšie uvedené zmeny v prospech žiadateľov:  Prvým dôležitým bodom zmeny balíka Prvá pomoc ++ je predĺženie obdobia realizácie projektu do konca júna 2021 Čerpať príspevok môžu zamestnávatelia...

  Daňový bonus na dieťa v roku 2021

  22. novembra 2020
  Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu,...

  Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

  17. novembra 2020
  Úprava daňovej rezidencie Od 1.1.2021 sa spresňuje definícia miesta skutočného vedenia právnickej osoby na určenie daňovej rezidencie. Daňová rezidencia právnickej osoby sa určuje podľa sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto,...

  Užitočné odkazy z oblasti vedenia účtovníctva

  5. júla 2019
  Portály štátnych inštitúcií Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk Obchodný register Slovenskej republiky na internete www.orsr.sk Živnostenský register SR na internete www.zrsr.sk Portál daňovej správy SR www.drsr.sk Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk Užitočné rady a tipy Daňový kalendár www.drsr.sk Elektronická zbierka zákonov...

  Spolupracujeme: