Archive for december, 2022

Prehľad dôležitých čísiel

Životné minimum od 1.júla 2022234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa . Rodičovský…

Read More

Novela zákonníka práce 2022

Najaktuálnejšia novela Zákonníka práce bola vykonaná zákonom č. 350/2022 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2022.  Predmetná novela prináša početné a významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov pri založení, zmenách aj skončení pracovného pomeru. Zmeny sa dotknú…

Read More

Užitočné odkazy z oblasti vedenia účtovníctva

Portály štátnych inštitúcií Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk Obchodný register Slovenskej republiky na internete www.orsr.sk Živnostenský register SR na internete www.zrsr.sk Portál daňovej správy SR www.drsr.sk Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk Užitočné rady a tipy Daňový kalendár www.drsr.sk Elektronická zbierka zákonov…

Read More